Τομείς δραστηριότητας

Κατοικίες

Οι εγκαταστάσεις είναι χωνευτού τύπου χρησιμοποιώντας υλικά κατασκευής Α ποιότητας με προδιαγραφές νέας τεχνολογίας ακλουθώντας τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και τους κανονισμούς του υπουργείου βιομηχανίας.

Καταστήματα

Εγκαταστάσεις χωνευτού και εξωτερικού τύπου α ποιότητας, με δυνατότητα μελλοντικών αλλαγών στην εγκατάσταση ανάλογα με τις ανάγκες του καταστήματος ακλουθώντας πάντα τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και τους κανονισμούς του υπουργείου βιομηχανίας.

Εργοστάσια

Εγκαταστάσεις εξωτερικού τύπου, χρησιμοποιώντας υλικά κατασκευής βαρέως τύπου A ποιότητας και με δομή της εγκατάστασης τέτοια ώστε να υπάρχει γρήγορος εντοπισμός βλάβης και εύκολη αποκατάσταση αυτής.

Βιοτεχνίες

Εγκαταστάσεις εξωτερικού τύπου, χρησιμοποιώντας υλικά κατασκευής βαρέως τύπου A ποιότητας και με δομή της εγκατάστασης τέτοια ώστε να υπάρχει γρήγορος εντοπισμός βλάβης και εύκολη αποκατάσταση αυτής.