Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες Ποιότητας

Δομημένη καλωδίωση (δίκτυα data) rack + πιστοποιήσεις

Η δομημένη καλωδίωση ασχολείται κυρίως με τον τρόπο που θα εγκατασταθούν μέσα μετάδοσης που θα χρειαστούν για να συνδεθούν δικτυακές συσκευές σε κτίρια. Η δομημένη καλωδίωση αφορά τη δομή της καλωδιακής εγκατάστασης ενός τοπικού δικτυού και τις προδιαγραφές που αυτή θα πρέπει να διαθέτει. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις μελλοντικές φυσικές επεκτάσεις του δικτυού, για τις αναδιατάξεις των δομικών στοιχείων του, καθώς και για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του. Επίσης πραγματοποιούνται πιστοποιήσεις για την σωστή λειτουργιά της εγκατάστασης.

Αυτοματισμοί - PLC

Ο αυτοματισμός (ή αυτοματοποίηση) αφορά δυο έννοιες σχετιζόμενες μεταξύ τους. Αρχικά, σημαίνει την τυποποίηση μιας διαδικασίας μέσω της εύρεσης καλώς ορισμένων βημάτων τα όποια πρέπει να ακολουθηθούν για να παραχθεί κάποιο επιθυμητό αποτέλεσμα. Έτσι ο αυτοματισμός δεν είναι τίποτα άλλο πάρα η εύρεση ενός αλγορίθμου για την επίλυση ενός προβλήματος, η κατασκευή ενός αυτονόμου μηχανισμού που εκτελεί αυτόν τον αλγόριθμο για κάποια είσοδο χωρίς ανθρωπινή παρέμβαση. Οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC), χρησιμοποιούνται για να συγχρονίσουν τη ροη εισόδων από φυσικούς αισθητήρες με τη ροη εντολών προς συσκευές εξόδου.

Instabus

Πρόκειται για ένα αποκεντρωμένο σύστημα μεταφοράς και επεξεργασίας δεδομένων (δίαυλος επικοινωνίας = bus) για την ευέλικτη διαχείριση των λειτουργιών οι οποίες αφορούν μια ηλεκτρική εγκατάσταση κτιρίου ειδικής ή γενικής χρήσης.

Σε ένα δίκτυο-bus συνδέονται όλα τα ενεργά μέρη του συστήματος όπως: αισθητήρες (διακόπτες, Μπουτόν, αισθητήρια φωτός, αισθητήρια θερμοκρασίας, ανιχνευτές κίνησης) και εντολείς ή έξοδοι (δυαδικές έξοδοι, ρελέ, ρυθμιστές, δέκτες ηλεκτρικών ρολών κλπ). Το δίκτυο δημιουργείται με ένα διπολικό καλώδιο με το όποιο γίνεται η διασύνδεση των συνδρομητών.

Αντικεραυνικές προστασίες

Τα καιρικά φαινόμενα είναι πλέον πολύ πιο έντονα και με καταστροφικές συνέπειες. Για να αποφύγουμε αυτές τις συνέπειες προχώραμε σε λύσεις αντικεραυνικής προστασίας (εγκατάσταση με αλεξικέραυνο), το κόστος των οποίων είναι μηδαμινό μπροστά στην οικονομική επιβάρυνση και το κόστος που μπορεί να προκύψει από έναν κεραυνό. Τηλεοράσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρικές συσκευές και συναγερμοί είναι οι ποιο ευαίσθητες συσκευές που μπορεί να πληγούν. Υπάρχει κίνδυνος μεγάλος πυρκαγιάς, ειδικά αν έχουμε ξύλινη στέγη χωρίς αλεξικέραυνο.

Θεμελιακές γειώσεις

Είναι υποχρεωτική πλέον η εφαρμογή της θεμελιακής γείωσης ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργιάς σε όλες τις νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις συμφώνα με το νέο κανονισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 384.
Το σύστημα γείωσης που τοποθετείται εντός του σκυροδέματος θεμέλιων μιας κατασκευής και χρησιμοποιείται ως γείωση προστασίας, λειτουργιάς, ασθενών ρευμάτων, ηλεκτρονική, αλεξικέραυνου κλπ.